Adaptacja gotowego projektu domu

Planując budowę domu wiele czasu spędzimy na przeglądaniu katalogów z gotowymi projektami. Jest co przeglądać i w czym wybierać. Gotowe projekty pomagają sprecyzować oczekiwania, korygują nasze pomysły lub inspirują nowe. Decydując się na gotowy projekt domu, poza estetycznymi i funkcjonalnymi jego walorami, musimy wziąć pod uwagę również koszty niezbędnej w każdym wypadku tzw. adaptacji projektu. Ile kosztuje przystosowanie gotowego projektu domu do warunków działki? Na czym polega adaptacja gotowego projektu domu?

Przystosowanie projektu gotowego do warunków lokalnych

Przystosowanie projektu typowego do warunków działki, potocznie zwane adaptacją, polega na dopasowaniu konkretnego projektu do obowiązujących na wybranej działce budowlanej warunków zabudowy. Gotowe projekty domów, to projekty powtarzalne, typowe, więc opracowane dla uogólnionych warunków zabudowy, strefy klimatycznej, wiatrowej, śniegowej i przemarzania gruntu. Każdą dokumentację w momencie wyboru konkretnej działki inwestycyjnej należy dopasować do parametrów i warunków zabudowy występujących lokalnie.

Adaptacja gotowego projektu domu wiąże się tym samym z przeliczeniem i sprawdzeniem elementów konstrukcyjnych pod kątem miejscowych uwarunkowań. W trakcie wykonywania adaptacji, wykonywane jest również wpisanie projektu w mapę do celów projektowych oraz opracowany zostaje plan zagospodarowania terenu. W procesie adaptacyjnym załatwiane są również konieczne do rozpoczęcia budowy pozwolenia. Skutecznie wykonana adaptacja, kończy się uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę.

adaptacja gotowego projektu domu / Dom przy Bukowej 40

REKLAMA

Dom przy Bukowej 40

Adaptacja gotowego projektu domu – ile?

Koszty wykonania adaptacji mogą się różnić w zależności od rejonu kraju. Inaczej też będą wyglądać na terenach miejskich, gdzie procedura jest bardziej rozbudowana i wymagania odnośnie budynków są większe, a inaczej w gminach wiejskich, o stabilnym i dobrze znanym architektom, miejscowym planie zagospodarowania. Różnice zaobserwujemy również, wybierając mniej lub bardziej renomowaną pracownię architektoniczną. Na cenę przystosowania projektu wpływ ma nie tylko lokalizacja działki budowlanej. Końcowe koszty mogą ulec zmianie ze względu na ilość koniecznych bądź planowanych do wprowadzenia zmian w projekcie gotowym.

Dokumentacja projektowa zawiera zwykle pisemną zgodę autora projektu, która pozwala na wprowadzanie poprawek i zmian w gotowych planach domu. Projekty domów podlegają zatem zmianom na etapie adaptacji i to od ich ilości i stopnia skomplikowania będzie zależeć w znacznej mierze ostateczny koszt usługi.

Do najbardziej powszechnych zmian, wykonywanych w trakcie adaptacji należą: korekta kąta nachylenia dachu, zmiany obrysu zewnętrznego budynku (zmniejszenie lub powiększenie), doprojektowanie lub likwidacja otworów okiennych lub drzwi.

Na podstawie analizy rynku można stwierdzić, że podstawowa adaptacja projektu oscyluje w granicach 2-3 tys złotych. Do kosztów związanych z przystosowaniem projektu gotowego należy jednak doliczyć również przygotowanie map geodezyjnych oraz opracowanie dodatkowych projektów, związanych np. z odprowadzeniem ścieków czy wykonaniem zjazdu z drogi publicznej (ok. 800 zł każdy).

adaptacja projektu domu / Dom przy Bukowej 47

Dom przy Bukowej 47

Adaptacja gotowego projektu domu – wybór architekta

Wybór architekta, który wykona dla nas przystosowanie projektu, jest równie ważny, jak wybór samego projektu. Sprawdzona i kompetentna osoba szybko i sprawnie przeprowadzi nas przez procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę i we właściwy sposób dostosuje nasz projekt nie tylko do wymagań miejscowego planu zagospodarowania terenu, czy warunków zabudowy, lecz także do naszych potrzeb i zaplanowanych zmian.

Fachowy projektant służy pomocą i może podpowiedzieć najbardziej optymalne rozwiązania, dotyczące zmian projektowych. Wie, co warto w projekcie poprawić, a co zostawić bez ingerencji. Dobry architekt powinien znać lokalne przepisy i uwarunkowania miejscowe, a także zwyczaje i zasady, jakimi kieruje się miejscowy urząd wydający pozwolenia na budowę. Uprawniony projektant powinien wszelkie istotne zmiany zaznaczyć czerwonym kolorem na dokumentacji projektowej, a w razie konieczności uzyskania dodatkowych zgód wystąpić o takowe do autorów gotowego projektu.

Jak szukać kompetentnego i skutecznego architekta adaptującego? Najlepiej korzystać z doświadczenia znajomych, u których dany fachowiec się sprawdził i bez problemu wykonał usługę zakończoną uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Jeśli nie uzyskamy takiego kontaktu od nikogo z bliskich znajomych trzeba wysłać pytanie ofertowe do firm specjalizujących się w wykonywaniu adaptacji. W prośbie o wycenę usługi należy zawrzeć maksymalnie dużo informacji związanych z projektem, lokalizacją inwestycji i szczególnych warunkach budowy, jeśli takie istnieją. Warto też już na wstępnie opisać planowane zmiany, które powinny zostać wycenione przez architekta.

Przeglądając projekty domów w poszukiwaniu najlepszego, warto każdorazowo prosić o uzyskanie rysunków szczegółowych budynku. Taki demonstracyjny zestaw schematów, rzutów, przekrojów i wyliczeń będzie pomocny w konstruowaniu zapytania ofertowego.

Materiał zewnętrzny

Polub i podziel się treścią z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 × 4 =